Akvareller 2012-2017


Kunstgarasjen i Bergen


Månedens Nybakte, Kunstgarasjen, september 2017:


Uten tittel
7 x 7 cm (akvareller)

Akvarell på papir og Akryl på MDF (diverse malepaletter)


«Jeg har tidligere undersøkt det å koble sammen mine malerier med ”verdiløse” ting som er fra en arbeidssituasjon fra atelier. F.eks en papplate brukt som underlag nar man har malt på et bilde, som da gir spor av aktiviteten som har foregatt, sammen med et maleri malt på lerret. I dette prosjektet forsøker jeg å gi ny verdi til mine brukte malepaletter, som er samlet siden 2006. Samtidig settes de sammen med akvareller, som er laget hjemme på kjøkkenet, over et tidsrom fra 2012 og frem til i dag. Akvarellene er laget nar arbeids- og/ eller familiesituasjon ikke har gjort det mulig å prioritere ateliertid»